प्राणी रोग उत्पादक आणि पुरवठादार - चीन पशु रोग फॅक्टरी