रोगजनक सूक्ष्मजीव उत्पादक आणि पुरवठादार - चीन पॅथोजेनिक सूक्ष्मजीव कारखाना

  • पॅथोजेनिक मायक्रोऑर्गनिझम डिटेक्शन किट

    पॅथोजेनिक मायक्रोऑर्गनिझम डिटेक्शन किट

    ही मालिका जन्म जनुकाची मूळ कंपनी "NAVID" चे उत्पादन आहे.
    हे उत्पादन स्टेफिलोकोकस ऑरियस, एस्चेरिचिया कोली ओ१५७: एच७, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन्स, व्हिब्रिओ पॅराहेमोलाइटिकस, सॅल्मोनेला आणि बॅसिलस सेरेयस यांसारख्या अन्न-जनित रोगजनक सूक्ष्मजीवांच्या जलद शोध आणि तपासणीसाठी वापरले जाते.