मिनी सेंट्रीफ्यूज उत्पादक आणि पुरवठादार - चायना मिनी सेंट्रीफ्यूज फॅक्टरी